مرتب سازی براساس
فیلتر براساس

خدمات و تخفیف های دسته بندی چشم

ویزیت متخصص چشم پزشک(تعیین نمره چشم)

ویزیت متخصص چشم پزشک(تعیین نمره چشم)

پزشک: محمدحسین کوچک زاده

قیمت اصلی: ۳۵,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۲۹,۷۵۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

ویزیت متخصص چشم پزشک(تعیین نمره چشم)

مشاهده جزئیات و سفارش
ویزیت فوق تخصص چشم

ویزیت فوق تخصص چشم

پزشک: مصطفی توسلی

قیمت اصلی: ۳۵,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۳١,۵۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

ویزیت فوق تخصص چشم

مشاهده جزئیات و سفارش