مرتب سازی براساس
فیلتر براساس

خدمات و تخفیف های دسته بندی جراحی عمومی

تزریق بوتاکس

تزریق بوتاکس

پزشک: حمیدرضاوفائی

قیمت اصلی: ۴۵۰,۰۰۰ تومان
با ۲۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۳۶۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۲۰%
۲,۰۰۰
تومان

تزریق بوتاکس

مشاهده جزئیات و سفارش
تزریق ژل فرانسوی

تزریق ژل فرانسوی

پزشک: حمیدرضاوفائی

قیمت اصلی: ١,۵۰۰,۰۰۰ تومان
با ۲۰% تخفیف
قیمت نهایی: ١,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۲۰%
۲,۰۰۰
تومان

تزریق ژل فرانسوی

مشاهده جزئیات و سفارش
کاشت ابرو

کاشت ابرو

پزشک: حمیدرضاوفائی

قیمت اصلی: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با ۲۵% تخفیف
قیمت نهایی: ١,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۲۵%
۲,۰۰۰
تومان

کاشت ابرو

مشاهده جزئیات و سفارش
کاشت مو

کاشت مو

پزشک: حمیدرضاوفائی

قیمت اصلی: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

کاشت مو

مشاهده جزئیات و سفارش
تزریق چربی صورت

تزریق چربی صورت

پزشک: حمیدرضاوفائی

قیمت اصلی: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
با ۲۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۲۰%
۲,۰۰۰
تومان

تزریق چربی صورت

مشاهده جزئیات و سفارش
جراحی بینی

جراحی بینی

پزشک: حمیدرضاوفائی

قیمت اصلی: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

جراحی بینی

مشاهده جزئیات و سفارش
جراحی سینه

جراحی سینه

پزشک: حمیدرضاوفائی

قیمت اصلی: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

جراحی سینه

مشاهده جزئیات و سفارش
جراحی زیبایی شکم(ابدومینوپلاستی)

جراحی زیبایی شکم(ابدومینوپلاستی)

پزشک: حمیدرضاوفائی

قیمت اصلی: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۵,١۰۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

جراحی زیبایی شکم(ابدومینوپلاستی)

مشاهده جزئیات و سفارش
ویزیت متخصص جراحی

ویزیت متخصص جراحی

پزشک: محمد علی ادیب نژاد

قیمت اصلی: ۴۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۳۶,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

ویزیت متخصص جراحی

مشاهده جزئیات و سفارش
ویزیت جراح استخوان ومفاصل

ویزیت جراح استخوان ومفاصل

پزشک: هومن شریعت زاده

قیمت اصلی: ۳۵,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۲۹,۷۵۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

ویزیت جراح استخوان ومفاصل

مشاهده جزئیات و سفارش