مرتب سازی براساس
فیلتر براساس

خدمات و تخفیف های دسته بندی پوست ، مو و زیبایی

مزوتراپی لاغری هر ناحیه

مزوتراپی لاغری هر ناحیه

پزشک: مهدیه یوسفی

قیمت اصلی: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
با ۴۰% تخفیف
قیمت نهایی: ١۸۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۴۰%
۲,۰۰۰
تومان

مزوتراپی لاغری هر ناحیه

مشاهده جزئیات و سفارش
تزریق بوتاکس

تزریق بوتاکس

پزشک: آرزو قیامی

قیمت اصلی: ۴۵۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۴۰۵,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

تزریق بوتاکس

مشاهده جزئیات و سفارش
مزوتراپی مو وصورت

مزوتراپی مو وصورت

پزشک: حنانه نیک سیرت

قیمت اصلی: ١۵۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ١۳۵,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

مزوتراپی مو وصورت

مشاهده جزئیات و سفارش
میکرودرم جوانسازی

میکرودرم جوانسازی

پزشک: حنانه نیک سیرت

قیمت اصلی: ١۲۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ١۰۸,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

میکرودرم جوانسازی

مشاهده جزئیات و سفارش
IPLجهت درمان آکنه

IPLجهت درمان آکنه

پزشک: حنانه نیک سیرت

قیمت اصلی: ۷۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۶۳,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

IPLجهت درمان آکنه

مشاهده جزئیات و سفارش
میکرودرم پوست

میکرودرم پوست

پزشک: حنانه نیک سیرت

قیمت اصلی: ۸۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۷۲,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

میکرودرم پوست

مشاهده جزئیات و سفارش
جوانسازی ورفع لک(میکرونیدینگ)

جوانسازی ورفع لک(میکرونیدینگ)

پزشک: حنانه نیک سیرت

قیمت اصلی: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ١۸۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

جوانسازی ورفع لک(میکرونیدینگ)

مشاهده جزئیات و سفارش
سوراخ کردن گوش

سوراخ کردن گوش

پزشک: حنانه نیک سیرت

قیمت اصلی: ۵۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۴۵,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

سوراخ کردن گوش

مشاهده جزئیات و سفارش
تزریق ژل خط خنده

تزریق ژل خط خنده

پزشک: حنانه نیک سیرت

قیمت اصلی: ۴۵۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۴۰۵,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

تزریق ژل خط خنده

مشاهده جزئیات و سفارش
تزریق ژل لب

تزریق ژل لب

پزشک: حنانه نیک سیرت

قیمت اصلی: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۳١۵,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

تزریق ژل لب

مشاهده جزئیات و سفارش
تزریق بوتاکس(دیسپورت انگلیسی)

تزریق بوتاکس(دیسپورت انگلیسی)

پزشک: حنانه نیک سیرت

قیمت اصلی: ۴۵۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۴۰۵,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

تزریق بوتاکس(دیسپورت انگلیسی)

مشاهده جزئیات و سفارش
تزریق بوتاکس

تزریق بوتاکس

پزشک: حنانه نیک سیرت

قیمت اصلی: ۳۲۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۲۸۸,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

تزریق بوتاکس

مشاهده جزئیات و سفارش