مرتب سازی براساس
فیلتر براساس

خدمات و تخفیف های دسته بندی پوست ، مو و زیبایی

لیزر کل بدن

لیزر کل بدن

پزشک: مهدیه یوسفی

قیمت اصلی: ١,١۹۰,۰۰۰ تومان
با ۵۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۵۹۵,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۵۰%
۲,۰۰۰
تومان

لیزر کل بدن

مشاهده جزئیات و سفارش
میکرونیدیلینگ

میکرونیدیلینگ

پزشک: مهدیه یوسفی

قیمت اصلی: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
با ۵۰% تخفیف
قیمت نهایی: ١۵۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۵۰%
۲,۰۰۰
تومان

میکرونیدیلینگ

مشاهده جزئیات و سفارش
مزوتراپی کل صورت

مزوتراپی کل صورت

پزشک: مهدیه یوسفی

قیمت اصلی: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
با ۴۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۲١۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۴۰%
۲,۰۰۰
تومان

مزوتراپی کل صورت

مشاهده جزئیات و سفارش
مزوتراپی لاغری هر ناحیه

مزوتراپی لاغری هر ناحیه

پزشک: مهدیه یوسفی

قیمت اصلی: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
با ۴۰% تخفیف
قیمت نهایی: ١۸۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۴۰%
۲,۰۰۰
تومان

مزوتراپی لاغری هر ناحیه

مشاهده جزئیات و سفارش
بوتاکس کل صورت

بوتاکس کل صورت

پزشک: مهدیه یوسفی

قیمت اصلی: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
با ۴۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۲۴۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۴۰%
۲,۰۰۰
تومان

بوتاکس کل صورت

مشاهده جزئیات و سفارش
میکرودرم

میکرودرم

پزشک: دکتر شاه رکنی

قیمت اصلی: ۷۰,۰۰۰ تومان
با ۲۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۵۶,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۲۰%
۲,۰۰۰
تومان

میکرودرم

مشاهده جزئیات و سفارش
PRP پوست

PRP پوست

پزشک: دکتر شاه رکنی

قیمت اصلی: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۴۵۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

PRP پوست

مشاهده جزئیات و سفارش
درمان چین وچروک پوست

درمان چین وچروک پوست

پزشک: دکتر شاه رکنی

قیمت اصلی: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
با ۲۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۲۰۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۲۰%
۲,۰۰۰
تومان

درمان چین وچروک پوست

مشاهده جزئیات و سفارش
تزریق ژل هرCC

تزریق ژل هرCC

پزشک: دکتر شاه رکنی

قیمت اصلی: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۲۹۷,۵۰۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

تزریق ژل هرCC

مشاهده جزئیات و سفارش
بوتاکس

بوتاکس

پزشک: دکتر شاه رکنی

قیمت اصلی: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
با ۲۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۲۰۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۲۰%
۲,۰۰۰
تومان

بوتاکس

مشاهده جزئیات و سفارش
لیفت(با نخ خاردار)

لیفت(با نخ خاردار)

پزشک: محد بنی اسدی

قیمت اصلی: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
با ۲۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۲۰%
۲,۰۰۰
تومان

لیفت(با نخ خاردار)

مشاهده جزئیات و سفارش
مینی لیفت صورت

مینی لیفت صورت

پزشک: محد بنی اسدی

قیمت اصلی: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

مینی لیفت صورت

مشاهده جزئیات و سفارش