مرتب سازی براساس
فیلتر براساس

خدمات و تخفیف های دسته بندی تجهیزات

long leg

long leg

پزشک: پارسا نژاد

قیمت اصلی: ١,۳۰۰,۰۰۰ تومان
با ۲۰% تخفیف
قیمت نهایی: ١,۰۴۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۲۰%
١,۰۰۰,۰۰۰
تومان

long leg

مشاهده جزئیات و سفارش
Body jacket

Body jacket

پزشک: پارسا نژاد

قیمت اصلی: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
با ۲۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۶۴۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۲۰%
۶۰۰,۰۰۰
تومان

Body jacket

مشاهده جزئیات و سفارش
بریس Xleg

بریس Xleg

پزشک: پارسا نژاد

قیمت اصلی: ۵۵۰,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۴۶۷,۵۰۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۴۵۰,۰۰۰
تومان

بریس Xleg

مشاهده جزئیات و سفارش
بریس AFO

بریس AFO

پزشک: پارسا نژاد

قیمت اصلی: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۲۷۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲۷۰,۰۰۰
تومان

بریس AFO

مشاهده جزئیات و سفارش
ساخت بریس میلواکی

ساخت بریس میلواکی

پزشک: پارسا نژاد

قیمت اصلی: ١,۲۰۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ١,۰۸۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
١,۰۰۰,۰۰۰
تومان

ساخت بریس میلواکی

مشاهده جزئیات و سفارش