مرتب سازی براساس
فیلتر براساس

خدمات و تخفیف های دسته بندی داخلی

ویزیت پزشک پوست ومو

ویزیت پزشک پوست ومو

پزشک: محسن باقریان

قیمت اصلی: ۲۲,۰۰۰ تومان
با ۲۰% تخفیف
قیمت نهایی: ١۷,۶۰۰ تومان

تخفیف: ۲۰%
۲,۰۰۰
تومان

ویزیت پزشک پوست ومو

مشاهده جزئیات و سفارش
حجامت پا

حجامت پا

پزشک: محسن باقریان

قیمت اصلی: ۴۵,۰۰۰ تومان
با ۳۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۳١,۵۰۰ تومان

تخفیف: ۳۰%
۲,۰۰۰
تومان

حجامت پا

مشاهده جزئیات و سفارش
حجامت سر

حجامت سر

پزشک: محسن باقریان

قیمت اصلی: ۳۰,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۲۵,۵۰۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

حجامت سر

مشاهده جزئیات و سفارش
ویزیت اطفال

ویزیت اطفال

پزشک: محسن باقریان

قیمت اصلی: ۲۲,۰۰۰ تومان
با ۲۰% تخفیف
قیمت نهایی: ١۷,۶۰۰ تومان

تخفیف: ۲۰%
۲,۰۰۰
تومان

ویزیت اطفال

مشاهده جزئیات و سفارش
حجامت

حجامت

پزشک: محسن باقریان

قیمت اصلی: ۳۰,۰۰۰ تومان
با ۴۰% تخفیف
قیمت نهایی: ١۸,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۴۰%
۲,۰۰۰
تومان

حجامت

مشاهده جزئیات و سفارش
ویزیت پزشک داخلی

ویزیت پزشک داخلی

پزشک: محسن باقریان

قیمت اصلی: ۲۲,۰۰۰ تومان
با ۲۰% تخفیف
قیمت نهایی: ١۷,۶۰۰ تومان

تخفیف: ۲۰%
۲,۰۰۰
تومان

ویزیت پزشک داخلی

مشاهده جزئیات و سفارش
لیزر درمانی کم توان جهت درد زونا

لیزر درمانی کم توان جهت درد زونا

پزشک: پرتو سعیدفتحی

قیمت اصلی: ۶۰,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۵١,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

لیزر درمانی کم توان جهت درد زونا

مشاهده جزئیات و سفارش
لیزر درمانی جهت بهبود سریعتر زخم پادیابتی

لیزر درمانی جهت بهبود سریعتر زخم پادیابتی

پزشک: پرتو سعیدفتحی

قیمت اصلی: ۶۰,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۵١,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

لیزر درمانی جهت بهبود سریعتر زخم پادیابتی

مشاهده جزئیات و سفارش
لیزر درمانی جهت دردهای مفاصل

لیزر درمانی جهت دردهای مفاصل

پزشک: پرتو سعیدفتحی

قیمت اصلی: ۶۰,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۵١,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

لیزر درمانی جهت دردهای مفاصل

مشاهده جزئیات و سفارش
لیزر درمانی جهت عفونتهای مزمن

لیزر درمانی جهت عفونتهای مزمن

پزشک: پرتو سعیدفتحی

قیمت اصلی: ۶۰,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۵١,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

لیزر درمانی جهت عفونتهای مزمن

مشاهده جزئیات و سفارش
گرفتن نوارقلب(توسط متخصص)

گرفتن نوارقلب(توسط متخصص)

پزشک: پرتو سعیدفتحی

قیمت اصلی: ۳۰,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۲۵,۵۰۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

گرفتن نوارقلب(توسط متخصص)

مشاهده جزئیات و سفارش
متخصص کلیه ومجاری ادرار

متخصص کلیه ومجاری ادرار

پزشک: پرتو سعیدفتحی

قیمت اصلی: ۳۵,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۲۹,۷۵۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

متخصص کلیه ومجاری ادرار

مشاهده جزئیات و سفارش