مرتب سازی براساس
فیلتر براساس

خدمات و تخفیف های دسته بندی آزمایشگاه

آزمایشگاه پاتولوژی صادقیه

آزمایشگاه پاتولوژی صادقیه

پزشک: آزمایشگاه پاتولوژی صادقیه

قیمت اصلی: ۵,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۴,۵۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

آزمایشگاه پاتولوژی صادقیه

مشاهده جزئیات و سفارش
آزمایشگاه چمران

آزمایشگاه چمران

پزشک: آزمایشگاه درمانگاه چمران

قیمت اصلی: ۵,۰۰۰ تومان
با ۶۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۲,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۶۰%
۲,۰۰۰
تومان

آزمایشگاه چمران

مشاهده جزئیات و سفارش
آزمایش آلرژی

آزمایش آلرژی

پزشک: آزمایشگاه دکتر ایزددوست

قیمت اصلی: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۶۸۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

آزمایش آلرژی

مشاهده جزئیات و سفارش