مرتب سازی براساس
فیلتر براساس

خدمات و تخفیف های دسته بندی ارتوپدی

بریس body jackel

بریس body jackel

پزشک: کلینیک ارتوپدی سمت نو

قیمت اصلی: ۸۵۰,۰۰۰ تومان
با ۲۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۶۳۷,۵۰۰ تومان

تخفیف: ۲۵%
۲,۰۰۰
تومان

بریس body jackel

مشاهده جزئیات و سفارش
بریس دست

بریس دست

پزشک: کلینیک ارتوپدی سمت نو

قیمت اصلی: ١۸۰,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ١۵۳,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

بریس دست

مشاهده جزئیات و سفارش
بریس leg-bowl

بریس leg-bowl

پزشک: کلینیک ارتوپدی سمت نو

قیمت اصلی: ۶۸۰,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۵۷۸,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

بریس leg-bowl

مشاهده جزئیات و سفارش
بریس AFO

بریس AFO

پزشک: کلینیک ارتوپدی سمت نو

قیمت اصلی: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۲۹۷,۵۰۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

بریس AFO

مشاهده جزئیات و سفارش
ساخت بریسی میلواکی+ستون فقرات

ساخت بریسی میلواکی+ستون فقرات

پزشک: کلینیک ارتوپدی سمت نو

قیمت اصلی: ١,۲۰۰,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ١,۰۲۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

ساخت بریسی میلواکی+ستون فقرات

مشاهده جزئیات و سفارش
,ویزیت دکتر ارتوپدی

,ویزیت دکتر ارتوپدی

پزشک: سیامک سعید ارشادی

قیمت اصلی: ۳۰,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۲۵,۵۰۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

,ویزیت دکتر ارتوپدی

مشاهده جزئیات و سفارش
,ویزیت دکتر ارتوپدی

,ویزیت دکتر ارتوپدی

پزشک: هوشنگ صادقی

قیمت اصلی: ۴۰,۰۰۰ تومان
با ۲۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۳۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۲۵%
۲,۰۰۰
تومان

,ویزیت دکتر ارتوپدی

مشاهده جزئیات و سفارش
تزریق مفصل

تزریق مفصل

پزشک: شهلا ابوالقاسمی

قیمت اصلی: ١۰۰,۰۰۰ تومان
با ۵۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۵۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۵۰%
۲,۰۰۰
تومان

تزریق مفصل

مشاهده جزئیات و سفارش
,ویزیت روماتولوژی

,ویزیت روماتولوژی

پزشک: شهلا ابوالقاسمی

قیمت اصلی: ۵۰,۰۰۰ تومان
با ۲۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۴۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۲۰%
۲,۰۰۰
تومان

,ویزیت روماتولوژی

مشاهده جزئیات و سفارش
تزریق مفصل

تزریق مفصل

پزشک: ثریا شادمانفر

قیمت اصلی: ١۰۰,۰۰۰ تومان
با ۲۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۸۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۲۰%
۲,۰۰۰
تومان

تزریق مفصل

مشاهده جزئیات و سفارش
,ویزیت روماتولوژی

,ویزیت روماتولوژی

پزشک: ثریا شادمانفر

قیمت اصلی: ۵۰,۰۰۰ تومان
با ۲۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۳۷,۵۰۰ تومان

تخفیف: ۲۵%
۲,۰۰۰
تومان

,ویزیت روماتولوژی

مشاهده جزئیات و سفارش