مرتب سازی براساس
فیلتر براساس

خدمات و تخفیف های دسته بندی قلب و عروق

ویزیت فوق تخصص قلب

ویزیت فوق تخصص قلب

پزشک: پروین اکبری اسبق

قیمت اصلی: ۴۵,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۴۰,۵۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

ویزیت فوق تخصص قلب

مشاهده جزئیات و سفارش
ویزیت متخصص قلب وعروق

ویزیت متخصص قلب وعروق

پزشک: بهناز تن آرا

قیمت اصلی: ۳۰,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۲۵,۵۰۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

ویزیت متخصص قلب وعروق

مشاهده جزئیات و سفارش