مرتب سازی براساس
فیلتر براساس

خدمات و تخفیف های دسته بندی کلیه و ارولوژی

ویزیت فوق تخصص اطفال

ویزیت فوق تخصص اطفال

پزشک: مصطفی شریفیان

قیمت اصلی: ۵۰,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۴۲,۵۰۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

ویزیت فوق تخصص اطفال

مشاهده جزئیات و سفارش
ویزیت فوق تخصص کلیه ومجاری

ویزیت فوق تخصص کلیه ومجاری

پزشک: مصطفی شریفیان

قیمت اصلی: ۵۰,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۴۲,۵۰۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

ویزیت فوق تخصص کلیه ومجاری

مشاهده جزئیات و سفارش
No Image

ویزیت متخصص وجراح کلیه

پزشک: مروت اله پیشگاهی

قیمت اصلی: ۴۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۳۶,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

ویزیت متخصص وجراح کلیه

مشاهده جزئیات و سفارش
ویزیت پزشک متخصص کلیه واورولوژی

ویزیت پزشک متخصص کلیه واورولوژی

پزشک: سیمین وحیدی

قیمت اصلی: ۳۵,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۳١,۵۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

ویزیت پزشک متخصص کلیه واورولوژی

مشاهده جزئیات و سفارش