مرتب سازی براساس
فیلتر براساس

خدمات و تخفیف های دسته بندی گوش و حلق و بینی

لیفتینگ(صورت،پیشانی،گرن)

لیفتینگ(صورت،پیشانی،گرن)

پزشک: زهرا بابایی

قیمت اصلی: ١۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با ۲۵% تخفیف
قیمت نهایی: ١۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۲۵%
۲,۰۰۰
تومان

لیفتینگ(صورت،پیشانی،گرن)

مشاهده جزئیات و سفارش
عمل افتادگی پلک

عمل افتادگی پلک

پزشک: زهرا بابایی

قیمت اصلی: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
با ۲۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۲۰%
۲,۰۰۰
تومان

عمل افتادگی پلک

مشاهده جزئیات و سفارش
عمل خر و پف

عمل خر و پف

پزشک: زهرا بابایی

قیمت اصلی: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ١,۹۸۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

عمل خر و پف

مشاهده جزئیات و سفارش
عمل زیبایی بینی

عمل زیبایی بینی

پزشک: زهرا بابایی

قیمت اصلی: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

عمل زیبایی بینی

مشاهده جزئیات و سفارش
سمعک SUPER440

سمعک SUPER440

پزشک: ارزیابی شنوایی وتجویز سمعک پرشین

قیمت اصلی: ۶,۴۲۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۵,۷۷۸,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۵,۷۸۰,۰۰۰
تومان

سمعک SUPER440

مشاهده جزئیات و سفارش
سمعک های(D4-9/D4-MICRO/D4-PASSION/D4-FASHION/D4-FASHION PP/D4-FUSION/D4-CANAL/D4-CIC/D4-CIC-MICRO)

سمعک های(D4-9/D4-MICRO/D4-PASSION/D4-FASHION/D4-FASHION PP/D4-FUSION/D4-CANAL/D4-CIC/D4-CIC-MICRO)

پزشک: ارزیابی شنوایی وتجویز سمعک پرشین

قیمت اصلی: ۶,۰۹۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۵,۴۸١,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۵,۴۸۰,۰۰۰
تومان

سمعک های(D4-9/D4-MICRO/D4-PASSION/D4-FASHION/D4-FASHION PP/D4-FUSION/D4-CANAL/D4-CIC/D4-CIC-MICRO)

مشاهده جزئیات و سفارش
سمعک های(D3-9/D2-MICRO/D3-PASSION/D3-FASHION/D3-FASHION PP/D3-FUSION/D3-CANAL/D3-CIC/D3-CIC-MICRO)

سمعک های(D3-9/D2-MICRO/D3-PASSION/D3-FASHION/D3-FASHION PP/D3-FUSION/D3-CANAL/D3-CIC/D3-CIC-MICRO)

پزشک: ارزیابی شنوایی وتجویز سمعک پرشین

قیمت اصلی: ۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۳,۹۶۰,۰۰۰
تومان

سمعک های(D3-9/D2-MICRO/D3-PASSION/D3-FASHION/D3-FASHION PP/D3-FUSION/D3-CANAL/D3-CIC/D3-CIC-MICRO)

مشاهده جزئیات و سفارش
سمعک های(D2-9/D2-MICRO/D2-PASSION/D2-FASHION/D2-FASHION PP/D2-FUSION/D2-CANAL/D2-CIC/D2-CIC-MICRO)

سمعک های(D2-9/D2-MICRO/D2-PASSION/D2-FASHION/D2-FASHION PP/D2-FUSION/D2-CANAL/D2-CIC/D2-CIC-MICRO)

پزشک: ارزیابی شنوایی وتجویز سمعک پرشین

قیمت اصلی: ۲,۶۲۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۲,۳۵۸,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۳۶۰,۰۰۰
تومان

سمعک های(D2-9/D2-MICRO/D2-PASSION/D2-FASHION/D2-FASHION PP/D2-FUSION/D2-CANAL/D2-CIC/D2-CIC-MICRO)

مشاهده جزئیات و سفارش
سمعک های(D1-9/D1-MICRO/D1-PASSION/D1-FASHION/D1-FUSION/D1CANAL/D1CIC)

سمعک های(D1-9/D1-MICRO/D1-PASSION/D1-FASHION/D1-FUSION/D1CANAL/D1CIC)

پزشک: ارزیابی شنوایی وتجویز سمعک پرشین

قیمت اصلی: ۲,١۰۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ١,۸۹۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
١,۸۹۰,۰۰۰
تومان

سمعک های(D1-9/D1-MICRO/D1-PASSION/D1-FASHION/D1-FUSION/D1CANAL/D1CIC)

مشاهده جزئیات و سفارش
سمعک های (M4-9/M4-19/M4-MICRO/M4-CANAL/M4-CIC)

سمعک های (M4-9/M4-19/M4-MICRO/M4-CANAL/M4-CIC)

پزشک: ارزیابی شنوایی وتجویز سمعک پرشین

قیمت اصلی: ۵,۴۸۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۴,۹۳۲,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۴,۹۳۰,۰۰۰
تومان

سمعک های (M4-9/M4-19/M4-MICRO/M4-CANAL/M4-CIC)

مشاهده جزئیات و سفارش
سمعک های(M3-9/M3-19/M3-MICRO/M3-CANAL/M3-CIC)

سمعک های(M3-9/M3-19/M3-MICRO/M3-CANAL/M3-CIC)

پزشک: ارزیابی شنوایی وتجویز سمعک پرشین

قیمت اصلی: ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۳,۷۸۰,۰۰۰
تومان

سمعک های(M3-9/M3-19/M3-MICRO/M3-CANAL/M3-CIC)

مشاهده جزئیات و سفارش
سمعک های (M2-9/M2-19/M2-MICRO/M2-CANAL/M2-CIC)

سمعک های (M2-9/M2-19/M2-MICRO/M2-CANAL/M2-CIC)

پزشک: ارزیابی شنوایی وتجویز سمعک پرشین

قیمت اصلی: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۷۰,۰۰۰
تومان

سمعک های (M2-9/M2-19/M2-MICRO/M2-CANAL/M2-CIC)

مشاهده جزئیات و سفارش