مرتب سازی براساس
فیلتر براساس

خدمات و تخفیف های دسته بندی روانپزشک و روانشناس

مشاور خانواده.افت تحصیلی.مشکلات عاطفی

مشاور خانواده.افت تحصیلی.مشکلات عاطفی

پزشک: فرنوش مهریان

قیمت اصلی: ۷۰,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۵۹,۵۰۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

مشاور خانواده.افت تحصیلی.مشکلات عاطفی

مشاهده جزئیات و سفارش
تستهای تخصصی جهت تعیین استرس

تستهای تخصصی جهت تعیین استرس

پزشک: فرنوش مهریان

قیمت اصلی: ۷۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۶۳,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

تستهای تخصصی جهت تعیین استرس

مشاهده جزئیات و سفارش
مشاوره کودک.تست هوش وخلاقیت

مشاوره کودک.تست هوش وخلاقیت

پزشک: فرنوش مهریان

قیمت اصلی: ۴۵,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۴۰,۵۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

مشاوره کودک.تست هوش وخلاقیت

مشاهده جزئیات و سفارش
ویزیت پزشک روانشناسی

ویزیت پزشک روانشناسی

پزشک: هادی بدر

قیمت اصلی: ۷۵,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۶۳,۷۵۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

ویزیت پزشک روانشناسی

مشاهده جزئیات و سفارش
تست های شخصیت(mmpi.نئو.و...)

تست های شخصیت(mmpi.نئو.و...)

پزشک: امین میرموسوی

قیمت اصلی: ۷۰,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۵۹,۵۰۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

تست های شخصیت(mmpi.نئو.و...)

مشاهده جزئیات و سفارش
جلسه مشاوره

جلسه مشاوره

پزشک: امین میرموسوی

قیمت اصلی: ۶۰,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۵١,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

جلسه مشاوره

مشاهده جزئیات و سفارش
نوروفیدبک

نوروفیدبک

پزشک: امین میرموسوی

قیمت اصلی: ۶۰,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۵١,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

نوروفیدبک

مشاهده جزئیات و سفارش
تست گودیناف

تست گودیناف

پزشک: مرکز مشاوره وخدمات روانشناسی ارغوان

قیمت اصلی: ۶۰,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۵١,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

تست گودیناف

مشاهده جزئیات و سفارش
تست ریون

تست ریون

پزشک: مرکز مشاوره وخدمات روانشناسی ارغوان

قیمت اصلی: ۷۰,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۵۹,۵۰۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

تست ریون

مشاهده جزئیات و سفارش
تستMMPI

تستMMPI

پزشک: مرکز مشاوره وخدمات روانشناسی ارغوان

قیمت اصلی: ١۵۰,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ١۲۷,۵۰۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

تستMMPI

مشاهده جزئیات و سفارش
ویزیت پزشک روانشناس

ویزیت پزشک روانشناس

پزشک: رضاشیخی

قیمت اصلی: ۷۰,۰۰۰ تومان
با ۳۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۴۹,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۳۰%
۲,۰۰۰
تومان

ویزیت پزشک روانشناس

مشاهده جزئیات و سفارش
ویزیت پزشک روانشناسی

ویزیت پزشک روانشناسی

پزشک: دکتر امیدزاهدی

قیمت اصلی: ۷۰,۰۰۰ تومان
با ۳۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۴۹,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۳۰%
۲,۰۰۰
تومان

ویزیت پزشک روانشناسی

مشاهده جزئیات و سفارش