مرتب سازی براساس
فیلتر براساس

خدمات و تخفیف های دسته بندی روانپزشک و روانشناس

مشاوره خانواده و زوج درمانی توسط دکتر هنریان

مشاوره خانواده و زوج درمانی توسط دکتر هنریان

پزشک: مرکز مشاوره و روانشناسی نیک اندیش

قیمت اصلی: ۵۵,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۴۹,۵۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

مشاوره خانواده و زوج درمانی توسط دکتر هنریان

مشاهده جزئیات و سفارش
مشاوره انتخاب شغل و رشته توسط دکتر شاه جعفری

مشاوره انتخاب شغل و رشته توسط دکتر شاه جعفری

پزشک: مرکز مشاوره و روانشناسی نیک اندیش

قیمت اصلی: ۵۵,۰۰۰ تومان
با ۲۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۴١,۲۵۰ تومان

تخفیف: ۲۵%
۲,۰۰۰
تومان

مشاوره انتخاب شغل و رشته توسط دکتر شاه جعفری

مشاهده جزئیات و سفارش
هنر خوب زیستن توسط دکتر شاه جعفری

هنر خوب زیستن توسط دکتر شاه جعفری

پزشک: مرکز مشاوره و روانشناسی نیک اندیش

قیمت اصلی: ۵۵,۰۰۰ تومان
با ۲۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۴١,۲۵۰ تومان

تخفیف: ۲۵%
۲,۰۰۰
تومان

هنر خوب زیستن توسط دکتر شاه جعفری

مشاهده جزئیات و سفارش
مشاوره و روانشناسی

مشاوره و روانشناسی

پزشک: مرکز مشاوره و روانشناسی نیک اندیش

قیمت اصلی: ۵۵,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۴۹,۵۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

مشاوره و روانشناسی

مشاهده جزئیات و سفارش
نوروفیدبک

نوروفیدبک

پزشک: مرکز مشاوره و روانشناسی نیک اندیش

قیمت اصلی: ۸۰,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۶۸,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

نوروفیدبک

مشاهده جزئیات و سفارش
مشاوره انتخاب شغل و رشته

مشاوره انتخاب شغل و رشته

پزشک: مرکز مشاوره و روانشناسی نیک اندیش

قیمت اصلی: ۷۰,۰۰۰ تومان
با ۲۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۵۶,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۲۰%
۲,۰۰۰
تومان

مشاوره انتخاب شغل و رشته

مشاهده جزئیات و سفارش
آزمون شخصیت کتل

آزمون شخصیت کتل

پزشک: مرکز مشاوره و روانشناسی نیک اندیش

قیمت اصلی: ۷۰,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۵۹,۵۰۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲۰۰
تومان

آزمون شخصیت کتل

مشاهده جزئیات و سفارش
آزمون شخصیت نئو

آزمون شخصیت نئو

پزشک: مرکز مشاوره و روانشناسی نیک اندیش

قیمت اصلی: ۷۰,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۵۹,۵۰۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

آزمون شخصیت نئو

مشاهده جزئیات و سفارش
مشاور خانواده.افت تحصیلی.مشکلات عاطفی

مشاور خانواده.افت تحصیلی.مشکلات عاطفی

پزشک: فرنوش مهریان

قیمت اصلی: ۷۰,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۵۹,۵۰۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

مشاور خانواده.افت تحصیلی.مشکلات عاطفی

مشاهده جزئیات و سفارش
تستهای تخصصی جهت تعیین استرس

تستهای تخصصی جهت تعیین استرس

پزشک: فرنوش مهریان

قیمت اصلی: ۷۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۶۳,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

تستهای تخصصی جهت تعیین استرس

مشاهده جزئیات و سفارش
مشاوره کودک.تست هوش وخلاقیت

مشاوره کودک.تست هوش وخلاقیت

پزشک: فرنوش مهریان

قیمت اصلی: ۴۵,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۴۰,۵۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

مشاوره کودک.تست هوش وخلاقیت

مشاهده جزئیات و سفارش
ویزیت پزشک روانشناسی

ویزیت پزشک روانشناسی

پزشک: هادی بدر

قیمت اصلی: ۷۵,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۶۳,۷۵۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

ویزیت پزشک روانشناسی

مشاهده جزئیات و سفارش