مرتب سازی براساس
فیلتر براساس

خدمات و تخفیف های دسته بندی پزشک عمومی

No Image

لیزر

پزشک: بصیری

قیمت اصلی: ١۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با ۵۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۵۰%
١۰,۰۰۰
تومان

لیزر

مشاهده جزئیات و سفارش
حجامت

حجامت

پزشک: حمیدرضا درخشانفر

قیمت اصلی: ۲۰,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ١۷,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

حجامت

مشاهده جزئیات و سفارش
ویزیت پزشک عمومی

ویزیت پزشک عمومی

پزشک: حمیدرضا درخشانفر

قیمت اصلی: ۲۲,۰۰۰ تومان
با ۲۰% تخفیف
قیمت نهایی: ١۷,۶۰۰ تومان

تخفیف: ۲۰%
۲,۰۰۰
تومان

ویزیت پزشک عمومی

مشاهده جزئیات و سفارش