مرتب سازی براساس
فیلتر براساس

خدمات و تخفیف های دسته بندی پزشک عمومی

No Image

لیزر

پزشک: بصیری

قیمت اصلی: ١۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با ۵۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۵۰%
١۰,۰۰۰
تومان

لیزر

مشاهده جزئیات و سفارش
بوتاکس

بوتاکس

پزشک: مسعودسمیعی

قیمت اصلی: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
با ۳۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۲١۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۳۰%
۲,۰۰۰
تومان

بوتاکس

مشاهده جزئیات و سفارش
تزریق ژل

تزریق ژل

پزشک: مسعودسمیعی

قیمت اصلی: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
با ۲۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۴۰۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۲۰%
۲,۰۰۰
تومان

تزریق ژل

مشاهده جزئیات و سفارش
کویتیشن وآراف جهت لاغری

کویتیشن وآراف جهت لاغری

پزشک: مسعودسمیعی

قیمت اصلی: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
با ۴۵% تخفیف
قیمت نهایی: ١۳۷,۵۰۰ تومان

تخفیف: ۴۵%
۲,۰۰۰
تومان

کویتیشن وآراف جهت لاغری

مشاهده جزئیات و سفارش
کراپولیپولیز جهت لاغری موضعی

کراپولیپولیز جهت لاغری موضعی

پزشک: مسعودسمیعی

قیمت اصلی: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
با ۶۰% تخفیف
قیمت نهایی: ١۶۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۶۰%
۲,۰۰۰
تومان

کراپولیپولیز جهت لاغری موضعی

مشاهده جزئیات و سفارش
لیزرCO2جهت جوانسازی پوست وازبین بردن لک

لیزرCO2جهت جوانسازی پوست وازبین بردن لک

پزشک: مسعودسمیعی

قیمت اصلی: ۴۵۰,۰۰۰ تومان
با ١۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۳۸۲,۵۰۰ تومان

تخفیف: ١۵%
۲,۰۰۰
تومان

لیزرCO2جهت جوانسازی پوست وازبین بردن لک

مشاهده جزئیات و سفارش
مزوتراپی

مزوتراپی

پزشک: مسعودسمیعی

قیمت اصلی: ۲۸۰,۰۰۰ تومان
با ۲۵% تخفیف
قیمت نهایی: ۲١۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۲۵%
۲,۰۰۰
تومان

مزوتراپی

مشاهده جزئیات و سفارش
PRP جهت جلوگیری از ریزش مو

PRP جهت جلوگیری از ریزش مو

پزشک: مسعودسمیعی

قیمت اصلی: ۴۵۰,۰۰۰ تومان
با ۲۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۳۶۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۲۰%
۲,۰۰۰
تومان

PRP جهت جلوگیری از ریزش مو

مشاهده جزئیات و سفارش
لیزر چروک

لیزر چروک

پزشک: محمد حسین بشر

قیمت اصلی: ١۰۰,۰۰۰ تومان
با ۵۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۵۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۵۰%
۲,۰۰۰
تومان

لیزر چروک

مشاهده جزئیات و سفارش
لیزر منافذ پوست

لیزر منافذ پوست

پزشک: محمد حسین بشر

قیمت اصلی: ١۰۰,۰۰۰ تومان
با ۵۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۵۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۵۰%
۲,۰۰۰
تومان

لیزر منافذ پوست

مشاهده جزئیات و سفارش
لیزر جای جوش

لیزر جای جوش

پزشک: محمد حسین بشر

قیمت اصلی: ١۰۰,۰۰۰ تومان
با ۵۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۵۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۵۰%
۲,۰۰۰
تومان

لیزر جای جوش

مشاهده جزئیات و سفارش
لیزر کک و مک

لیزر کک و مک

پزشک: محمد حسین بشر

قیمت اصلی: ١۰۰,۰۰۰ تومان
با ۵۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۵۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۵۰%
۲,۰۰۰
تومان

لیزر کک و مک

مشاهده جزئیات و سفارش