شرایط و ضوابط سفارش و رزرو خدمات

۱-سیناتگ وبسایت خدماتی رزرواسیون بوده و هیچ مسئولیتی در قبال نحوه انجام خدمات پزشکی ندارد.

۲-سیناتگ زمان دقیق رزرو شده را برای شما به صورت ایمیل ارسال خواهد کرد و این رزرواسیون پس از دریافت ایمیل قطعی خواهد شد.

۳-درصورت بهم خوردن زمان رزرو شده از طرف مشتری بعد از زمان رزرو نصف مبلغ به مشتری عودت داده خواهد شد.

۴-در صورت لغو قرار یک هفته قبل از ویزیت تمام مبلغ راس هر ماه عودت داده خواهد شد.

۵-در صورت لغو قرار ۱ تا ۵ روز قبل ویزیت توسط بیماران ۲۰ در صد کسر و مابقی پرداخت خواهد شد.

۶-در صورت لغو قرار در روز ویزیت و تا ۲ ساعت قبل از ویزیت نصف مبلغ مسترد خواهد شد.

۷-در صورت لغو قرار و تایین وقت وقت دیگر از سمت پزشک اطلاع رسانی شده و هماهنگی لازم برای زمان ثانویه انجام خواهد گرفت.

8-حتما مجوز فعالیت پزشکان قبل از انعقاد قرارداد بررسی شده و کلیه آگهی ها متعلق به پرشکان و مراکز درمانی معتبرند.