قوانین پزشکان
  1. پزشکان میتوانند خدمات تخفیف دار خود را به طور دقیق دروبسایت قراردهند که مبلغ 2 هزار تومان برای هر کوپن از طرف سایت سیناتگ دریافت میشود تا هماهنگی ها انجام شود.
  2. در صورت پذیرش مستقیم بیمار با تخفیف توسط پزشک (در صورت اثبات) نام پزشک برای همیشه از وبسایت سیناتگ حذف خواهد شد.
  3. در صورت ویزیت نشدن بیمار به دلایل تقصیر پزشک ( زمانمبندی یا هر موردی ) زمان دیگری باید برای بیماران اختصاص یابد و در صورت تکرار به صورت متعدد ( ۱۰ بار در ماه ) نام پزشک از وبسایت حذف شده و تا ۶ ماه اجازه ورود و ثبت نام نخواهد داشت.
  4. پزشکان باید در مورد ساعات کاری خود دقت لازم را مبذول دارند و ملاک وبسایت زمان درج شده در خود نوشته های پزشکان خواهد بود (مبنا فرم فیزیکی یا فرم وبسایت است).
  5. در صورت بهم خوردن قرار ویزیت و کار ضرروی توسط پزشک باید یک هفته تا حداکثر یک روز قبل اطلاع رسانی شود و در صورت کنسل شدن ۱۰ قرار با یا بدون اطلاع رسانی حساب کاربری پزشک به مدت ۲ ماه تعلیق میشود.
  6. وبسایت سیناتگ و بسایت نوعی وبسایت رزرواسیون بوده و خدماتی را در قبال دریافت درصدی کارمزد انجام میدهد و هیچگونه مسئولیتی در قبال خدمات و بیماران ندارد.
  7. پزشکان میتوانند در هرزمانی نسبت به لغو کردن قرارداد خود نمایند.برای اینکار باید با دفتر شرکت تماس گرفته و تقاضای خود را به صورت ایمیل ارسال نمایند.
  8. حتما مجوز فعالیت پزشکان قبل از انعقاد قرارداد بررسی شده و کلیه آگهی ها متعلق به پرشکان و مراکز درمانی معتبرند.