تخفیف های جدید

مزوتراپی لاغری هر ناحیه

مزوتراپی لاغری هر ناحیه

پزشک: مهدیه یوسفی

قیمت اصلی: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
با ۴۰% تخفیف
قیمت نهایی: ١۸۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۴۰%
۲,۰۰۰
تومان

مزوتراپی لاغری هر ناحیه

مشاهده جزئیات و سفارش
تزریق بوتاکس

تزریق بوتاکس

پزشک: حمیدرضاوفائی

قیمت اصلی: ۴۵۰,۰۰۰ تومان
با ۲۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۳۶۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۲۰%
۲,۰۰۰
تومان

تزریق بوتاکس

مشاهده جزئیات و سفارش
تزریق ژل فرانسوی

تزریق ژل فرانسوی

پزشک: حمیدرضاوفائی

قیمت اصلی: ١,۵۰۰,۰۰۰ تومان
با ۲۰% تخفیف
قیمت نهایی: ١,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۲۰%
۲,۰۰۰
تومان

تزریق ژل فرانسوی

مشاهده جزئیات و سفارش
کاشت ابرو

کاشت ابرو

پزشک: حمیدرضاوفائی

قیمت اصلی: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با ۲۵% تخفیف
قیمت نهایی: ١,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۲۵%
۲,۰۰۰
تومان

کاشت ابرو

مشاهده جزئیات و سفارش
کاشت مو

کاشت مو

پزشک: حمیدرضاوفائی

قیمت اصلی: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

کاشت مو

مشاهده جزئیات و سفارش
تزریق چربی صورت

تزریق چربی صورت

پزشک: حمیدرضاوفائی

قیمت اصلی: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
با ۲۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ۲۰%
۲,۰۰۰
تومان

تزریق چربی صورت

مشاهده جزئیات و سفارش
جراحی بینی

جراحی بینی

پزشک: حمیدرضاوفائی

قیمت اصلی: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

جراحی بینی

مشاهده جزئیات و سفارش
جراحی سینه

جراحی سینه

پزشک: حمیدرضاوفائی

قیمت اصلی: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

جراحی سینه

مشاهده جزئیات و سفارش
آزمایشگاه پاتولوژی صادقیه

آزمایشگاه پاتولوژی صادقیه

پزشک: آزمایشگاه پاتولوژی صادقیه

قیمت اصلی: ۵,۰۰۰ تومان
با ١۰% تخفیف
قیمت نهایی: ۴,۵۰۰ تومان

تخفیف: ١۰%
۲,۰۰۰
تومان

آزمایشگاه پاتولوژی صادقیه

مشاهده جزئیات و سفارش